Tentang Kami

MAKLUMAT AM

MOTTO

  • "Demi Penyebaran Ilmu dan Agama"

VISI

  • Mengukuhkan penyebaran dan pembudayaan ilmu di kalangan masyarakat melalui medium elektronik.

MISI

  • Untuk menjadikan One Ummah Studio sebagai pemacu arus tajdid pemikiran masyarakat, mendorong ke arah kemajuan intelektual dan sahsiah.

No comments:

Post a Comment